Line 4Line 4 Copyic/close/grey600play_circle_outline - material

Polish Translated Content

GMO Answers oferuje infografiki i materiały do pobrania, aby zapewnić najnowsze wiadomości i badania dotyczące GMO. Przeglądaj te przetłumaczone zasoby w języku polskim. Nasze zasoby przybierają różne formy, od infografik przedstawiających fakty dotyczące GMO i definicje po uprawy GMO i historię nauk biotechnologicznych.

GMO Answers offers infographics and downloadables to provide you with the latest GMO news and research. Explore these translated resources, in the Polish language. Our resources come in a several forms, from infographics presenting facts of GMOs and definitions to GMO crops and history of biotechnological sciences.

Top 10 Consumer Questions About GMOs, Answered
Top 10 Consumer Questions About GMOs, Answered - PL (PDF)

Infographic - What is a GMO
Infographic - What is a GMO - PL (PDF)

Infographic - Lifecycle of a GMO
Infographic - Lifecycle of a GMO - PL (PDF)

How are GMOs Tested for Allergies
How are GMOs Tested for Allergies - PL (PDF)

GMO Research, Review and Regulation
GMO Research, Review and Regulation - PL (PDF)

Can GMOs help protect the environment
Can GMOs help protect the environment - PL (PDF)

Are GMOs Safe
Are GMOs Safe? - PL (PDF)

Infographic - Examples of Carcinogenic Classifications
Infographic - Examples of Carcinogenic Classifications - PL (PDF)

GMO Answers Informational Guide
GMO Answers Informational Guide - PL (PDF)

Get to Know the Health and Safety of GMOs
Get to Know the Health and Safety of GMOs - PL (PDF)

Get to Know GMOs and the Environment
Get to Know GMOs and the Environment - PL (PDF)

Get to Know GMOs
Get to Know GMOs - PL (PDF)